Xuất nhập khẩu 2017: Điện thoại “gây bão” ở nhóm 10 tỷ USD

3
Xuất nhập khẩu 2017: Điện thoại “gây bão” ở nhóm 10 tỷ USD
Xuất nhập khẩu 2017: Điện thoại “gây bão” ở nhóm 10 tỷ USD

Năm 2017 Việt Nam xuất siêu 2,92 tỷ USD, tăng mạnh 64% so với năm 2016; trong đó có 5 nhóm hàng xuất khẩu 10 tỷ USD và 4 nhóm hàng nhập khẩu 10 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu 2017: Điện thoại “gây bão” ở nhóm 10 tỷ USD
                 Xuất nhập khẩu 2017: Điện thoại “gây bão” ở nhóm 10 tỷ USD

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam cả năm 2017 đạt 425,12 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 214,02 tỷ USD, tăng 21,2%
và tổng trị giá nhập khẩu đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8%. Như vậy, cả năm 2017, Việt Nam đã xuất siêu hàng hóa đạt 2,92 tỷ USD, tăng mạnh 64% so với năm 2016.

Riêng xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã chiếm 65,5% trong tổng kim ngạch XNK của cả nước, đạt 278,56 tỷ USD, tăng 23% so với năm ngoái; trong đó, xuất khẩu của khối FDI đạt 152,19 tỷ USD, tăng 22,9% so với năm ngoái; nhập khẩu đạt 126,37 tỷ USD, tăng 23,4%. Khối doanh nghiệp FDI xuất siêu tăng 20,4%, đạt 25,82 tỷ USD.

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2017, có 5 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD, đó là: điện thoại và linh kiện; dệt may; máy vi tính điện tử và linh kiện; giày dép; máy móc thiết bị phụ tùng.

Điện thoại các loại và linh kiện: đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu, chiếm 21,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước, đạt 45,27 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2016; riêng tháng 12/2017 xuất khẩu nhóm hàng này giảm 15,2% so với tháng 11/2017 nhưng tăng 45% so với tháng cuối năm ngoái, đạt 3,9 tỷ USD.

Điểm đáng chú ý, xuất khẩu nhóm hàng này hầu như là của các doanh nghiệp FDI, chiếm tới 99,7% trong tổng kim ngạch, đạt 45,12 tỷ USD; còn các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu không đáng kể, chỉ chiếm 0,3%.

Các thị trường chính nhập khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam là: Trung Quốc với 7,15 tỷ USD, tăng 793,8%; UAE 3,89 tỷ USD, tăng 1,6%; Hàn Quốc 3,97 tỷ USD, tăng 45,5%; Mỹ 3,7 tỷ USD, giảm 14%; Áo 3,15 tỷ USD, tăng 46,3%; Hồng Kông 2,18 tỷ USD, tăng 39,8%; Anh 2,02 tỷ USD, tăng 7%; Đức 1,67 tỷ USD, giảm 4% so với năm trước.

Dệt may đứng thứ 2 về kim ngạch trong nhóm 10 tỷ USD, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đạt 26,04 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm ngoái; riêng tháng 12 đạt 2,48 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng 11/2017 và tăng 8,3% so với tháng 12/2016.

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may cũng có tới 60,6% là của các doanh nghiệp FDI, với 15,79 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 2016.

Trong đó: Xuất khẩu sang Mỹ đạt 12,28 tỷ USD, tăng 7,3%; sang Nhật Bản đạt 3,11 tỷ USD, tăng 7,3%; sang Hàn Quốc đạt 2,64 tỷ USD, tăng 15,8%; sang Trung Quốc 1,1 tỷ USD, tăng 34% so với năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ 3 về kim ngạch với 25,94 tỷ USD, chiếm 12,1%, tăng 36,9% so với năm ngoái; riêng tháng 12 đạt 2,26 tỷ USD, giảm 13,7% so với tháng 11 nhưng tăng 21,5% so với tháng 12/2016.

Cũng giống như nhóm hàng điện thoại, thì nhóm hàng máy vi tính điện tử xuất khẩu cũng có tới 96,4% trong tổng kim ngạch là của các doanh nghiệp FDI, đạt 25,01 tỷ USD, còn DN trong nước hầu như rất ít.

Các thị trường chính nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Việt Nam là: Trung Quốc 6,86 tỷ USD, tăng mạnh 69%; Mỹ 3,44 tỷ USD, tăng 18,7%; Hà Lan 2,06 tỷ USD, tăng 17,6%; Hồng Kông 1,85 tỷ USD, tăng 18%; Hàn Quốc 1,83 tỷ USD, tăng 46% so với năm trước.

Xuất nhập khẩu 2017: Điện thoại “gây bão” ở nhóm 10 tỷ USD
5 (100%) 1 vote