VSD sẽ nghiên cứu nghiệp vụ T+0 trong năm 2018

6

ndm_0743_FXCK

ĐTCK) Trong năm 2018, VSD nghiên cứu nghiệp vụ giao dịch trong ngày (T+0) và thanh toán chứng khoán chờ về, dịch vụ quản lý tài sản thế chấp tập trung.
Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, ngoài việc sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm chứng quyền có đảm bảo, các sản phẩm mới của thị trường chứng khoán phái sinh theo lộ trình chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vận hành hệ thống quản lý dịch vụ về đại lý chuyển nhượng, quản trị quỹ cho quỹ mở và quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VSD trong năm 2018 là nghiên cứu nghiệp vụ giao dịch trong ngày (T+0) và thanh toán chứng khoán chờ về, dịch vụ quản lý tài sản thế chấp tập trung.

Giao dịch chứng khoán trong ngày và bán chứng khoán chờ về là hai nghiệp vụ được quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Các công ty chứng khoán lẫn nhà đầu tư đang mong đợi nhà quản lý, nhà tổ chức thị trường sớm triển khai hai nghiệp vụ này để giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro, đồng thời góp phần cải thiện thanh khoản cho thị trường nhờ tăng vòng quay của dòng tiền.

VSD sẽ nghiên cứu nghiệp vụ T+0 trong năm 2018
5 (100%) 1 vote