Sau kiểm toán, Agifish từ lãi nhẹ chuyển sang lỗ nặng

1

photo1516116336572-1516116336572

Sau kiểm toán, Agifish lỗ ròng 187 tỷ đồng, chênh lệch đến 191 tỷ đồng so với con số lãi 4 tỷ đồng mà DN này tự lập.

CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish – HOSE: AGF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2016-2017 (01/10/2016 – 30/9/2017) với mức chênh lệch lớn với con số mà Agifish tự lập.

Báo cáo cho thấy, doanh số bán hàng của doanh nghiệp chế biến cá tra này giảm mạnh đến 31% so với với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lãi gộp thu được chỉ còn 89 tỷ đồng so với 225 tỷ đồng thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, công ty vẫn phải tốn một khoản chi phí 72 tỷ đồng, cùng với chi phí bán hàng 123 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí quản lý lên đến 103 tỷ đồng khiến Công ty chịu lỗ ròng đến 187 tỷ đồng.

Khoản lỗ ròng 187 tỷ đồng sau kiểm toán của Agifish chênh lệch lên đến 191 tỷ đồng so với con số lãi 4 tỷ đồng mà Công ty tự lập.

Theo báo cáo kiểm toán, ngoài khoản điều chỉnh doanh thu thuần giảm 178 tỷ đồng so với báo cáo tự lập khiến lãi gộp giảm mạnh thì chi phí quản lý sau kiểm toán cũng tăng thêm 82 tỷ đồng, nguyên nhân từ khoản dự phòng cho các khoản phải thu mà báo cáo tự lập trước đó của Agrifish không trích lập.

Tính đến 30/9/2017, Agifish đang ghi nhận khoản phải thu thuần 1.056 tỷ đồng sau khi trừ đi khoản dự phòng 143 tỷ đồng và chiếm hơn một nửa trên tổng tài sản 2.072 tỷ đồng của Công ty.

Trước đó, BCTC kiểm toán của Tập đoàn Hùng Vương – công ty mẹ của Agifish cũng phát sinh khoản lỗ thêm 642 tỷ đồng sau kiểm toán năm tài chính 2016-2017 với nguyên nhân tương tự.

Rate this post