Mekong Enterprise muốn thoái toàn bộ vốn tại Thế Giới di động

3

Cổ phiếu MWG của Thế giới di động đã tăng 74% kể từ đầu năm 2017 đến nay.

169668-1515063033648

Quỹ ngoại Mekong Enterprise Fund II, Ltd vừa thông báo đăng ký bán hết toàn bộ 5 triệu cổ phiếu MWG tương ứng 1,58% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Thế giới di động. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/1 đến 7/2/2018.

Nếu giao dịch thành công Mekong Enterprise không còn là cổ đông của Thế giới di động.

Lần gần đây nhất, cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2017 Mekong Enterprise đã chuyển nhượng tổng cộng 3 triệu cổ phiếu MWG cho 4 quỹ ngoại khác là Elephas Global Opportunity Master Fund, KT Zmico Securities Company Limited, Deutsche Bank AG London và The Ton Poh Fund. Trong đó Deutsche Bank AG và Elephas Global đều nhận 1 triệu cổ phiếu.

Từ đầu năm 2017 đến nay cổ phiếu MWG đã tăng 74%, từ vùng giá 77.700 đồng/cổ phiếu lên 134.900 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Không chỉ Mekong Enterprise chốt lãi, mà cả Pyn Elite cũng vừa bán bớt hơn 2 triệu cổ phiếu đang nắm giữ và không còn là cổ đông lớn của Thế giới di động.

Bên cạnh các quỹ ngoại, thì một Thành viên HĐT công ty, ông Trần Kinh Doanh, cũng vừa đăng ký bán bớt hơn 554.000 cổ phiếu MWG trong tổng số hơn 2,55 triệu cổ phiếu đang nắm giữ.

Mekong Enterprise muốn thoái toàn bộ vốn tại Thế Giới di động
5 (100%) 1 vote