LienVietPostBank chốt danh sách cổ đông tạm ứng

7
LienVietPostBank chốt danh sách cổ đông
LienVietPostBank chốt danh sách cổ đông

Năm 2017 LienVietPostBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.500 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 12%.

LienVietPostBank chốt danh sách cổ đông
           LienVietPostBank chốt danh sách cổ đông

Ngày 2/2 tới đây Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank – mã chứng khoán LPB) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 9/2/2018.

Như vậy với 646 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, LienVietPostBank sẽ chi khoảng 646 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Năm 2017 LienVietPostBank báo lãi sau thuế 1.368 tỷ đồng, tăng 28,8% so với năm 2016. Trên BCTC quý 4 của công ty thể hiện tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2017 còn 1.794 tỷ đồng.

Năm 2017 LienVietPostBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.500 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 12%.

LienVietPostBank chốt danh sách cổ đông tạm ứng
5 (100%) 1 vote