Không còn lỗ tỷ giá, ACV báo lãi hơn 4.200 tỷ đồng trong năm 2017

2

photo1517386077247-1517386077247905285781

Lũy kế năm 2017, ACV đạt doanh thu thuần 13.849 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 4.204 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2017 đạt 1.921 đồng.

Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017 với doanh thu thuần 3.526 tỷ đồng, lãi gộp 1.402 tỷ đồng, tương đương biên lãi gộp 40%.

Trong kỳ, ACV ghi nhận 326 tỷ đồng doanh thu tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi. Chi phí tài chính chỉ là 26 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Trong quý 4 năm nay, ACV không còn phải ghi nhận những khoản lỗ lớn từ chênh lệch tỷ giá như trong quá khứ. Tính tới cuối năm 2017, số dư vay nợ bằng đồng Yên Nhật (JPY) của ACV lên tới 71,4 tỷ Yên. Tuy vậy, biến động JPY/VNĐ trong năm qua là tương đối ổn định.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, ACV ghi nhận 1.242 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 4.

Lũy kế năm 2017, ACV đạt doanh thu thuần 13.849 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 4.204 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2017 đạt 1.921 đồng.

Tính tới cuối năm 2017, tổng tài sản ACV đạt 49.161 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ so với đầu năm. Vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 14.300 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ ODA do Nhật Bản tài trợ.

Rate this post