Hùng Vương (HVG) lên tiếng giải trình khoản lỗ “sốc” sau kiểm toán

3

photo1516270970319-1516270970319

Trước đó Hùng Vương đã công bố BCTC kiểm toán năm 2016-2017 với số lỗ thêm 642 tỷ đồng sau kiểm toán.

CTCP Hùng Vương (mã chứng khoán HVG) vừa có giải trình các số liệu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2016-2017 (năm tài chính của Hùng Vương bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau).

Theo giải trình, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 508,8 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán chủ yếu do các điều chỉnh:

Lợi nhuận gộp giảm 63,6 tỷ đồng do:

-Doanh thu và giá vốn trên BCTC của CTCP XNK Thủy sản An Giang (AGF) bị điều chỉnh giảm lần lượt 178,5 tỷ đồng và 68,5 tỷ đồng sau kiểm toán. Hiện Hùng Vương là công ty mẹ sở hữu gần 80% vốn cổ phần của Agifish.

-Tăng giá vốn do trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên BCTC riêng công ty mẹ với số tiền hơn 11,68 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 8,65 tỷ đồng do:

-Tăng do công ty cấn trừ doanh thu và chi phí tài chính trên BCTC hợp nhất tự lập lớn hơn so với số sau kiểm toán là 12,13 tỷ đồng.

-Giảm do cấn trừ chênh lệch tỷ chưa thực hiện khi trình bày trên BCTC đã kiểm toán tại CTCP Thực phẩm Sao ta với số tiền hơn 3,38 tỷ đồng.

Thực phẩm Sao Ta từng là công ty con – là “con gà đẻ trứng vàng” của Hùng Vương, tuy nhiên giai đoạn cuối năm 2017 Hùng Vương đã hoàn tất thủ tục bán hết vốn tại FMC.

Lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết giảm hơn 9,84 tỷ đồng do điều chỉnh tăng dự phòng các khoản phải thu tại các công ty liên doanh liên kết.

Chi phí quản lý doanh nghiệp bị điều chỉnh tăng 544,75 tỷ đồng do:

-Tăng do ảnh hưởng tăng dự phòng của công ty mẹ với số tiền hơn 162,89 tỷ đồng.

-Tăng do ảnh hưởng của điều chỉnh dự phòng tại CTCP XNK thủy sản An Giang số tiền hơn 80,67 tỷ đồng.

-Tăng do ảnh hưởng điều chỉnh tăng dự phòng tại CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF) số tiền hơn 302 tỷ đồng. Hùng Vương hiện cũng là công ty mẹ sở hữu 90,38% vốn cổ phần của Chăn nuôi Việt Thắng.

Trước đó Hùng Vương đã công bố BCTC kiểm toán năm 2016-2017 với số lỗ thêm 642 tỷ đồng sau kiểm toán. Lũy kế hết năm tài chính 2016-2017 Hùng Vương ghi nhận lỗ lũy kế hơn 423 tỷ đồng.

Rate this post