HT1 đạt 154 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV

2
HT1 đạt 154 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV
HT1 đạt 154 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV

Cả năm 2017, lợi nhuận sau thuế của HT1 giảm 41,8% xuống mức 471 tỷ đồng, EPS đạt 1.239 đồng.

HT1 đạt 154 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV
HT1 đạt 154 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HOSE: HT1) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2017 với doanh thu thuần đạt 2.227 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt 337 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ, tương ứng mức biên lợi nhuận gộp đạt 15,1%, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý này, lỗ tỷ giá vốn là gánh nặng của HT1 trong các quý trước đã dịu bớt trong quý IV nhờ tỷ giá EUR trên thị trường ít biến động. HT1 chỉ còn chịu lỗ tỷ giá 14 tỷ đồng so với khoản lỗ 76 tỷ đồng trong quý II và 40 tỷ đồng trong quý III. Dù vậy chi phí tài chính trong kỳ này, bao gồm cả lãi vay cũng vẫn tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, dù đã tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý, lợi nhuận của HT1 vẫn giảm 17% xuống mức 192 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 16% xuống mức 154 tỷ đồng.
Tính chung cả năm 2017, HT1 đạt 8209 tỷ đồng doanh thu thuần, xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do chi phí tăng 4% dẫn đến lãi gộp chỉ còn 1.339 tỷ đồng, giảm đến 17,5% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, do ghi nhận lỗ tỷ giá lớn trong các quý trước, chi phí tài chính của HT1 tăng 26% lên mức 477 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước thuế của HT1 giảm 41,5% xuống còn 596 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 41,8% xuống mức 471 tỷ đồng, EPS đạt 1.239 đồng.

Được biết, năm 2017, HT1 đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ 8 triệu tấn, tăng 22,14%; Doanh thu là 10.116 tỷ đồng, tăng 22,8% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế dự kiến 797 tỷ đồng, giảm 21,8% so với năm 2016. Như vậy, HT1 mới chỉ hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận trong năm 2017.

Về tình hình tài sản, tổng tài sản của HT1 đến 31/12/2017 ghi nhận mức 11.076 tỷ đồng, giảm 700 tỷ đồng so với con số đầu năm. Bù lại, nợ vay dài hạn của HT1 đã giảm bớt 900 tỷ đồng xuống mức 2.635 tỷ đồng.

HT1 đạt 154 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV
5 (100%) 1 vote