Chứng khoán SHS nhận sáp nhập SHBS với tỷ lệ hoán đổi 1:2,78

2

199710-1514858871804

Ngay trước thềm sáp nhập, Ngân hàng SHB đã bán xong 98% cổ phần SHBS cho 3 cá nhân với giá bán thấp hơn mệnh giá.

CTCP Chứng khoán SHB (SHBS) vừa thông qua phương án sáp nhập SHBS vào CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Theo đó Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội nhận sáp nhập Chứng khoán SHB bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu. Cổ đông của SHBS sẽ chuyển đổi thành cổ đông của SHS với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ như cổ đông hiện hữu của SHS. Đồng thời SHBS sẽ chấm dứt hoạt động.

Tỷ lệ hoán đổi cổ phần giữ SHS và SHBS là 1:2,78, có nghĩa là cổ đông sở hữu 2,78 cổ phiếu SHBS sẽ được đổi lấy 1 cổ phiếu SHS. Như vậy, SHS sẽ phát hành 5.395.683 cổ phiếu để hoán đổi cho 15 triệu cổ phần SHBS. Số cổ phần lẻ sau hoán đổi sẽ bị hủy.

Hiện trên thị trường, cổ phiếu SHS đang giao dịch quanh mức giá 21.200 đồng/cổ phiếu, còn chứng khoán SHB đang giao dịch trên thị trường OTC.

Song song với việc sáp nhập, Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội sẽ tiếp nhận toàn bộ người lao động của SHBS; trong 6 tháng đầu sau sáp nhập sẽ thừa nhận và tôn trọng các hợp đồng lao động giữa SHBS và Người lao động; sau đó SHS sẽ có kế hoạch và phương án sử dụng lao động trên cơ sở phù hợp với công ty.

Ngay trước thềm sáp nhập, Ngân hàng SHB đã bán xong 98% cổ phần SHBS cho 3 cá nhân với giá bán thấp hơn mệnh giá thu về gần 116 tỷ đồng. Cụ thể, ngân hàng SHB đã chuyển nhượng 14,77 triệu cổ phần SHB sang cho 3 cá nhân là ông Trần Đình Khánh, ông Bùi Anh Tuấn và ông Trần Tuấn Dương.

Rate this post