Chứng khoán Rồng Việt đạt 138 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

3
Rồng Việt đạt hơn 111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2017, tăng 126% so với cùng kỳ.
Rồng Việt đạt hơn 111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2017, tăng 126% so với cùng kỳ.
Rồng Việt đạt hơn 111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2017, tăng 126% so với cùng kỳ.
Rồng Việt đạt hơn 111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2017, tăng 126% so với cùng kỳ.

Rồng Việt đạt hơn 111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2017, tăng 126% so với cùng kỳ.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) cho biết, trong năm 2017, doanh thu của Rồng Việt 366 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỷ đồng, vượt 38,34% kế hoạch 2017 (100 tỷ đồng) và vượt 125% so với kết quả thực hiện được năm 2016 (61,3 tỷ đồng).

Trong đó, doanh thu từ Dịch vụ chứng khoán chiếm 41,96%, tăng 32,48% so với năm trước; Đầu tư tài chính chiếm 27,36%, tăng 98,36% so với năm trước; Kinh doanh môi giới chiếm 23,78%, tăng 77,45% so với năm trước.

Cuối 2017, VDS đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 910 tỷ đồng. Dự kiến Rồng Việt tiếp tục đặt mục tiêu tăng vốn lên mức 1.000 tỷ đồng thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2018 (Thời gian thực hiện: tháng 04/2018, sau khi Đại hội cổ đông thường niên thông qua).

Chứng khoán Rồng Việt đạt 138 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
5 (100%) 1 vote