Chứng khoán Đông Dương bị phạt nặng

1
Chứng khoán Đông Dương đã chuyển nhượng hơn 1,77 triệu cổ phần
Chứng khoán Đông Dương đã chuyển nhượng hơn 1,77 triệu cổ phần
Chứng khoán Đông Dương đã chuyển nhượng hơn 1,77 triệu cổ phần
              Chứng khoán Đông Dương đã chuyển nhượng hơn 1,77 triệu cổ phần

Chứng khoán Đông Dương đã chuyển nhượng hơn 1,77 triệu cổ phần của Công ty từ ông Tạ Trung Chiêu cho bà Trần Huệ Linh khi chưa được UBCKNN chấp thuận.
Ngày 16/01/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Đông Dương (DDS) tổng số tiền 160 triệu đồng. Trong đó:

– Phạt tiền 100 triệu đồng do Chứng khoán Đông Dương đã thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp không đúng quy định pháp luật: Công ty đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng 1.771.428 cổ phần tương đương 14,17% vốn điều lệ của Công ty từ ông Tạ Trung Chiêu cho bà Trần Huệ Linh khi chưa được UBCKNN chấp thuận.

– Phạt tiền 60 triệu đồng do Công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật: Công ty chậm báo cáo UBCKNN các tài liệu như Báo cáo hoạt động tháng 2, 8, 9/2017; Báo cáo tài chính Quý II-III/2017; Báo cáo tài chính bán niên soát xét 06 tháng đầu năm 2017; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 28/02/2017, 30/06/2017, 31/08/2017, 30/09/2017.

Rate this post