Chứng khoán Bản Việt phát hành thành công 300 tỷ đồng

2
CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC-mã chứng khoán VCI)
CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC-mã chứng khoán VCI)
CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC-mã chứng khoán VCI)
CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC-mã chứng khoán VCI)

Trong đợt phát hành này, nhà đầu tư tổ chức mua tổng cộng 111 tỷ đồng trái phiếu. Còn lại 188,99 trái phiếu là nhà đầu tư cá nhân mua.
CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC-mã chứng khoán VCI) vừa báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, VCSC đã phát hành thành công gần 300 tỷ đồng trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi với thời hạn 2 năm. Lãi suất thỏa thuận và việc phát hành thực hiện nhiều đợt từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2017.

Lãi suất trái phiếu của từng đợt phát hành tùy thuộc vào tình hình hoạt động của VCSC và theo quyết định của Ban Tổng giám đốc nhưng tối đa không quá mức trung bình lãi suất huy động trung hạn của Vietinbank và BIDV cộng 4,5%.

Rate this post