Cải cách chưa từng có của ngành điện, chuyên gia kinh tế nói gì?

3
Ngành điện đã chính thức cung cấp 100% dịch vụ trực tuyến.
Ngành điện đã chính thức cung cấp 100% dịch vụ trực tuyến.
Ngành điện đã chính thức cung cấp 100% dịch vụ trực tuyến.
Ngành điện đã chính thức cung cấp 100% dịch vụ trực tuyến.

Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá tăng 32 bậc so với năm trước, lên vị trí 64/190 quốc gia, nền kinh tế.

Cùng với việc chính thức cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến, đây là điều chưa từng có trong lịch sử ngành điện nói chung và một “ông lớn” Nhà nước như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Sự bứt phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực điện năng đã nhận được nhiều đánh giá của giới chuyên gia kinh tế trong nước.

EVN đã thực hiện tốt các cải cách về thủ tục

(Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương)

Trong 3 năm vừa qua, tiếp cận điện năng là chỉ số có sự cải thiện tốt nhất trong 10 chỉ số đánh giá của Việt Nam.

Phải nhấn mạnh rằng, tiếp cận điện năng là chỉ số duy nhất năm nào cũng tăng bậc trên trường quốc tế. Xét trong bối cảnh tất cả các quốc gia đều đẩy mạnh cải cách thì kết quả này của ngành điện Việt Nam là đáng ghi nhận.

Trong khảo sát Doing Bussiness, từ năm 2015, WB có đánh giá thêm “độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch về giá điện”. Theo tôi, đây là một thuận lợi, vì có thêm yếu tố khảo sát này thì dư địa tăng bậc của Việt Nam được rộng thêm.

Những năm qua, EVN đã thực hiện tốt cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện cấp điện. Họ đã triển khai đồng bộ tới các cấp công ty điện lực/điện lực những dịch vụ như: hồ sơ điện tử, tiếp nhận một cửa, phần mềm cho phép khách hàng giám sát tiến độ online, cung cấp rộng rãi thông tin trên các website…

Khảo sát của chúng tôi tại các địa phương như Quảng Ninh, Tp.HCM cho thấy, chính quyền và nhiều người dân ghi nhận những nỗ lực của ngành điện.

Tôi cho rằng, để tiếp tục cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, các đơn vị điện lực của EVN có thể xem xét tham gia vào trị trường xây lắp trạm biến áp, cạnh tranh cùng các đơn vị bên ngoài về mức giá, thời gian thi công, chất lượng… để giảm chi phí và tiếp tục rút ngắn thời gian cho khách hàng.

EVN cũng cần tiếp tục phối hợp với UBND, sở ban ngành các địa phương để thực hiện tốt Nghị quyết 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Cải cách chưa từng có của ngành điện, chuyên gia kinh tế nói gì?
5 (100%) 1 vote